Ruijia Qian is now friends with Yuanhan Li and XinYun Huang
Nov 25
Ruijia Qian is now a member of Cornell University
Nov 12