Ruijia Qian is now friends with Yuanhan Li and XinYun Huang
Nov 25, 2018
Ruijia Qian is now a member of Cornell University
Nov 12, 2018