Zheng Xinqiao and MyeongJi Yoon are now friends
Dec 2
Zheng Xinqiao is now a member of Cornell University
Nov 15